Duer er luftens rotter

Duer er at finde i ethvert gadebillede og færdes overalt i byerne, hvor de har vænnet sig til at omgå mennesker. Derfor er der en del der overser det faktum, at duer faktisk er et skadedyr. Som regel hører man dem gå under det lidet flatterende navn ”luftens rotter”, hvilket ikke er ufortjent. De har det nemlig med at formere sig hastigt, på samme måde som de jordbundne skadedyr, de har fået øgenavnet efter. I Danmark forekommer der tre arter af duer: tamduen, ringduen og tyrkerduen. Det er især den førstnævnte, der er til stor gene i bybilledet, da den kan formere sig ukontrolleret, hvis den får mulighed for det.

Duer sviner med deres ekskrementer

Det største problem med duerne er deres ekskrementer. De kan misfarve bygninger og kan endda forårsage skade på sten og mørtel. Fordi der et højt indhold af urinsyre i deres ekskrementer vil kalkholdige byggematerialer nedbrydes, hvis de udsættes for dueklatter over en periode. Af samme grund udgør de også en fare for biler, der kan få lakskader af klatterne. Dertil kommer der også, at de – ligesom rotter – bærer på adskillige sygdomme, som kan smitte mennesker med. Sidst, men ikke mindst, så larmer de en del, især hvis de laver en rede foran et vindue.
Bekæmpelse af duer
Det mest effektive man kan gøre for at sikre sig mod duer er at gøre ens altaner, loft og terrasser så lidt indbydende for dem så muligt. Det kan blandt andet gøres ved at tildække udsatte områder med et grovmasket net, som de ikke kan komme igennem. Derudover kan man montere pigge – såkaldte fakirer – som gør det vanskeligt for dem at opholde sig og bygge rede på stedet.

Vi er eksperter i skadedyrssbekæmpelse, og har mange års erfaring i branchen. For at hjælpe jer på vej, har vi samlet informationer om skadedyrene og vores skadedyrsservice her på hjemmesiden, dem kan du i læse mere om her. 

Du kender garanteret udtrykket ”luftens rotter”? Duer er nemlig flyvende bakteriebomber – som du ikke vil have i dit hjem.

Duen er en utaknemmelig smittespreder, som bærer på nogle grimme sygdomme. Den kan påføre mennesker allergier og luftvejssygdomme, ligesom meningitis og salmonellasyge kan komme gennem smitte fra duer.
Duen er dog i lige så høj grad kendt for, at den efterlader dens afføring overalt. Kæmper man med en dueflok, vil der ofte være spor fra den i form af afføring, hvilket tilmed har en ætsende effekt på de materialer og overflader, det lander på. Har man haft en større flok af duer i eller omkring sin ejendom, er det ofte nødvendigt med desinficering fra en professionel virksomhed.

Duer e1551252189200 - Bekæmpelse af duer
Duesikring e1551252152637 - Bekæmpelse af duer
Due sikring 2 e1551252114489 - Bekæmpelse af duer
Due sikring n e1551942070889 200x200 - Bekæmpelse af duer

Professionel bekæmpelse af duer

Duer dukker ikke op, fordi der er varmt og behageligt. De dukker op, fordi de søger føde. Ofte er det vores affald, der lokker dem til, da de mæsker sig i vores rester. Dette er også årsagen til, at man ofte ser store samlinger af duer i bybilledet, hvor turister fodrer dem, og hvor åbne skraldespande indeholder rester, duerne kan spise.

Duer elsker affald

Duer ER skadedyr. Deres afføring giver syreskader, de lokkes til af affald og de smitter med sygdomme.
Man kan forsøge at sikre sig mod besøg fra duer ved at opsætte duesikring ved tagrygge og andre indgangsmuligheder, som duerne nyder godt af.
Desværre er det ikke altid lige til at sikre sig imod besøg fra duer. Heldigvis har du mulighed for professionel hjælp til bekæmpelse af duerne.
Toxin Skadedyrsbekæmpelse har årelang erfaring med at bekæmpe duer. Det er ikke let, men det kan lade sig gøre at borttvinge duerne fra ejendomme, der er plaget af deres besøg og de negative følger i form af smittefare og spor fra afføring.

Vi har stort erfaring med bekæmpelse af diverse skadedyr. Ligesom duer, elsker f.eks. mus affald. Er dit hus blevet angrebet af mus og du vil have tage hånd om problemet engang for alle? Så er vi klar til at hjælpe dig. Du kan læse mere om vores bekæmpelse af mus her.

Kontakt Toxin på tlf. 38 79 85 85 eller skriv en mail til toxin@toxin.dk for at høre hvordan vi hjælper dig fri fra duer og deres sundhedsskadelige tilstedeværelse.[/three_fourth]

Kontakt skadedyrsbekæmpelse nu – vi er landsdækkende og kører ud i døgnets 24 timer. Har du brug for hjælp eller vejledning kan du også bestille en gratis inspektion af din husstand. Kontakt os